Trefelling & stubbefresing

Vi utfører trefelling og feller trær som vokser over hus og eiendommer.

Trefelling kan være en risikofylt geskjeft og bør utføres av kvalifiserte fagfolk –  eller arborister. Merli Service har lang erfaring med trefelling – også hvor det er vanskelig å komme til.

Vi fjerner trær som vokser over hustak og eiendom ved å demontere treet i små biter. Dersom det er nødvendig, lårer vi ned deler av treet i tau og taljer for å sikre at gjenstander og personer rundt treet ikke kommer til skade.

Ved trefelling benytter vi førsteklasses utstyr som sikrer området, hus –  og ikke minst personer. Etter endt trefelling kutter vi også stubben så nær bakken som mulig – eller vi fjerner den helt dersom det er avtalen.

Ønsker du tilbud på trefelling eller stubbefresing? Ring 40054003 eller post@merliservice.no

Utleiemaskiner for aborister