Merli grave service

Skal du bygge hus eller garasje?

Merli Service utfører arbeidet iht. lov og regelverk for å få bygget akkurat ditt prosjekt. Om du har en litt ukurant tomt som krever litt utover det som er standard, kan våre samarbeidspartnere tilpasse forstøtningsmurer, spesielle detaljer og andre ønsker til deres garasje iht. våre krav og vårt system. Ved å benytte deg av tilbudet fra Merli Service vil grunnarbeidet være klart til din garasje eller hus skal bygges.

 

Grunnarbeid 1 - 2 - 3

Medfører prosjektet søknadsplikt?

Hvorvidt man trenger å sende inn en søknad til kommunen, avhenger blant annet av prosjektets kompleksitet og størrelse. Skal man…
Read More

Hva påvirker prisen på grunnarbeidet?

Det er flere faktorer som er med på å bestemme prisen på prosjektet. Ved å utføre en befaring av tomten,…
Read More

Grunnarbeid ved bygging av garasje

Før grunnarbeidet kan starte må du grave garasjetomten, og den må være større enn målene på garasjegulvet, én meter ekstra…
Read More

Utleiemaskiner til gravejobber